2017-07-04

Polish Championship Semi Final

Polish Championship Semi Final

I'm HAPPY with the result. The level of tournament I consider to be high. I managed to maintain the "unbeaten" status and leader position in the table.
This is my day :-)

Jestem SZCZĘŚLIWY z wyniku. Poziom turnieju uważam za wysoki. Udało mi się utrzymać status "niepokonany"  i pozycję lidera w tabeli.
To mój dzień :-)

https://www.iccf.com/event?id=57448


Polish Championship Semi Final 2016
Polish Championship Semi Final 2016


61 MP


http://kszgk.com/wp-content/uploads/2011/03/61MP-sf1-spr-sedziowskie-170914.pdf